Brocade war rocket

Základní informace

Kód:R170B
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 05.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

781,- Kč (646,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 2 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 9 372,- Kč

Brocade war rocket


170cm výška, chromové rakety najvyšší kvality, 2 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/J_BsNsQzFfo

Podobná pyrotechnika

Signature range rocket F3

Signature range rocket F3

5 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

1 661,- Kč

Big mix rocket

Big mix rocket

5 různobarevné efekty

Dostupný od 21.09.2020

1 466,- Kč

Signature range rocket 100

Signature range rocket 100

5 různobarevné efekty

Dostupný od 05.10.2020

767,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.