Happy New Year

Základní informace

Kód:RS11H
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

642,- Kč (531,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 11 Ks.

Happy New Year


11 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Ah4Qu0i337M

Podobná pyrotechnika

Tiger Rocket

Tiger Rocket

18 různobarevných efektů

Skladem

975,- Kč

Devil rocket

Devil rocket

7 různobarevných efektů

Skladem

206,- Kč

Rocket Land

Rocket Land

33 různobarevných efektů

Skladem

1 535,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.