Signature range 98ran

Základní informace

Kód:C9825SIG/C
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 98
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 996,- Kč (1 650,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Signature range 98ran


14 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ubRzfMSR29I

Podobná pyrotechnika

New identity series 300

New identity series 300

30 různobarevných efektů

Skladem

4 474,- Kč

Dumbum compound 98sh (I+fan)

Dumbum compound 98sh (I+fan)

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

1 708,- Kč

Best price-Frozen 200/25mm

Best price-Frozen 200/25mm

20 různobarevných efektů

Skladem

2 741,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.